Situl Gorgan

Situl Gorgan din comuna Nănesti, jud. Vrancea este trecut în Lista Monumentelor Istorice (cod: VN-I-s-B-06384) ca sit de importanţă locală. Este catalogat ca aşezare civilă datând din epoca eneolitică, aparţinând culturii Cucuteni A-B, cât şi din epoca fierului (Hallstatt) şi epoca medievală atât timpurie cât şi târzie.

Situl abundă în ceramică medievală, dar descoperiri recente aduc noi dovezi privind vechimea locuirii în această zonă şi a spectrului larg de elemente culturale vechi, neolitice şi eneolitice ex: Gumelniţa, Cucuteni.

Asociaţia Arheologică Gorganu îşi propune să ajute la organizarea unei reevaluări a sitului cu speranţa că va contribui la salvarea patrimoniului arheologic de la distrugerea lui completă de către utilajele agricole grele, de exploatarea ilegală a movilei ca sursă de pământ negru şi lut sau de către viiturile râului Siret (situl aflându-se în zona inundabilă).

Articole din Presă:

logo evenimentul

articol gandul

logo monitorul

O selecţie obiecte descoperite la suprafaţa sitului: